View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0026153PatchesIDEpublic2014-05-20 10:40
ReporterVaclav Valicek Assigned ToMaxim Ganetsky  
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityhave not tried
Status closedResolutionfixed 
Fixed in Version1.4 
Summary0026153: PoChecker translation update, modified lazaruside.cs.po translation (headers)
DescriptionUpdated czech translation
TagsNo tags attached.
Fixed in Revision45020
LazTarget-
Widgetset
Attached Files

Activities

Vaclav Valicek

2014-05-12 08:25

reporter  

lazaruside.cs.po (596,492 bytes)

Vaclav Valicek

2014-05-12 08:25

reporter  

pocheckerconsts.cs.po (6,012 bytes)   
msgid ""
msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Project-Id-Version: PoChecker\n"
"POT-Creation-Date: \n"
"PO-Revision-Date: \n"
"Last-Translator: Václav Valíček <valicek1994@gmail.com>\n"
"Language-Team:  <vaclav@valicek.name>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"Language: cs\n"
"X-Poedit-SourceCharset: UTF-8\n"

#: pocheckerconsts.rspochecker
msgid "PO File Checker"
msgstr "PO File Checker"

#: pocheckerconsts.scannotfindmaster
msgid ""
"Cannot find master po file:\n"
"%s\n"
"for selected file\n"
"%s\n"
msgstr ""
"Nemůžu najít hlavní po soubor:\n"
"%s\n"
"pro vybraný soubor\n"
"%s\n"

#: pocheckerconsts.scheckforduplicateuntranslatedvalues
msgid "Check for duplicate untranslated values"
msgstr "Zkontrolovat výskyt duplikátních nepřeložených hodnot"

#: pocheckerconsts.scheckforincompatibleformatarguments
msgid "Check for incompatible format arguments"
msgstr "Zkontrolovat výskyt nekompatibilních argumentů fce format"

#: pocheckerconsts.scheckformismatchesinuntranslatedstrings
msgid "Check for mismatches in untranslated strings"
msgstr "Zkontrolovat výskyt chyb v nepřeložených řetězcích"

#: pocheckerconsts.scheckmissingidentifiers
msgid "Check missing identifiers"
msgstr "Kontrola chybějících identifikátorů"

#: pocheckerconsts.schecknumberofitems
msgid "Check number of items"
msgstr "Zkontrolovat počet položek"

#: pocheckerconsts.scheckstatistics
msgid "Check percentage of (un)translated and fuzzy strings"
msgstr ""
"Zkontrolovat procentuelní zastoupení (ne)přeložených a nepřesných řetězců"

#: pocheckerconsts.scopycaption
msgid "Copy to clipboard"
msgstr "Kopírovat do schránky"

#: pocheckerconsts.scurrentpofile
msgid "Current po-file:"
msgstr "Aktuální PO soubor:"

#: pocheckerconsts.scurrenttest
msgid "Current Test:"
msgstr "Aktuální test:"

#: pocheckerconsts.sduplicatelinenrwithvalue
msgid "[Line %d] %s"
msgstr "[Řádek %d] %s"

#: pocheckerconsts.sduplicateoriginals
msgid "The (untranslated) value \"%s\" is used for more than 1 entry:"
msgstr "(Nepřeložený) řetězec \"%s\" je využitý na více než jednom místě:"

#: pocheckerconsts.serroroncleanup
msgid ""
"An unrecoverable error occurred\n"
"%s\n"
"Please close the program\n"
msgstr ""
"Stala se neopravitelná chyba\n"
"%s\n"
"Prosím ukončete program\n"

#: pocheckerconsts.serroroncreate
msgid ""
"Error creating an instance of TPoFamily:\n"
"%s\n"
msgstr ""
"Chyba vytváření instance z TPoRodiny:\n"
"%s\n"

#: pocheckerconsts.serrorsbytest
msgid "Errors / warnings reported by %s for:"
msgstr "Chyby / varování nahlášená %s pro:"

#: pocheckerconsts.sfindalltranslatedpofiles
msgid "Find all translated po-files"
msgstr "Najít všechny přeložené po soubory"

#: pocheckerconsts.sguipofilecheckingtool
msgid "GUI Po-file checking tool"
msgstr "GUI pomůcka pro kontrolu po souborů"

#: pocheckerconsts.sidentifiernotfoundin
msgid "Identifier [%s] not found in %s"
msgstr "Identifikátor [%s] nenalezen v %s"

#: pocheckerconsts.sincompatibleformatargs
#| msgid "[Line: %d] Incompatible format() arguments for:"
msgid "[Line: %d] Incompatible and/or invalid format() arguments for:"
msgstr "[Řádek %d] Nekompatibilní/vadné argumenty funkce format():"

#: pocheckerconsts.slineinfilename
msgid "[Line %d] in %s:"
msgstr "[Řádek %d] v %s:"

#: pocheckerconsts.slinenr
msgid "[Line: %d]"
msgstr "[Řádek: %d]"

#: pocheckerconsts.smissingmasteridentifier
msgid "Identifier [%s] found in %s, but it does not exist in %s"
msgstr "Identifikátor [%s] nalezen v %s, ale neexistuje v %s"

#: pocheckerconsts.snoerrorsfound
msgid "No errors found"
msgstr "Žádné chyby nenalezeny"

#: pocheckerconsts.snotaproperfilename
msgid ""
"Selected filename\n"
"%s\n"
"does not seem to be a proper name for a po-file\n"
msgstr ""
"Vybraný název souboru\n"
"%s\n"
"nevypadá jako korektní jméno po souboru\n"

#: pocheckerconsts.snotestselected
msgid "There are no tests selected."
msgstr "Nejsou vybrány žádné testy."

#: pocheckerconsts.snrerrorsfound
msgid "Found %d errors."
msgstr "Nalezeno %d chyb."

#: pocheckerconsts.snrofitemsmismatch
msgid "Mismatch in number of items for master and child"
msgstr "Chyba v počtu položek pro předka a potomka"

#: pocheckerconsts.snrofitemsmismatchd
msgid "%s: %d items"
msgstr "%s: %d položek"

#: pocheckerconsts.snrwarningsfound
msgid "Found %d warnings."
msgstr "Nalezeno %d varování"

#: pocheckerconsts.sopenapofile
msgid "&Open a po-file"
msgstr "&Otevřít PO  soubor"

#: pocheckerconsts.soriginal
msgid "Original"
msgstr "Originál"

#: pocheckerconsts.spercfuzzy
msgid "Fuzzy strings: %2.0f%%."
msgstr "Nepřesné řetězce: %2.0f%%."

#: pocheckerconsts.sperctranslated
msgid "Translated strings: %2.0f%%."
msgstr "Přeložené řetězce: %2.0f%%."

#: pocheckerconsts.spercuntranslated
msgid "Untranslated strings: %2.0f%%."
msgstr "Nepřeložené řetězce: %2.0f%%."

#: pocheckerconsts.sresults
msgid "Results"
msgstr "Výsledky"

#: pocheckerconsts.srunselectedtests
msgid "&Run Selected Tests"
msgstr "&Spustit vybrané testy"

#: pocheckerconsts.ssavecaption
msgid "Save to file"
msgstr "Uložit do souboru"

#: pocheckerconsts.ssaveerror
msgid ""
"Error saving file:\n"
"%s\n"
msgstr ""
"Chyba ukládání souboru:\n"
"%s\n"

#: pocheckerconsts.sselectbasictests
msgid "Select basic tests"
msgstr "Vybrat záklaní testy"

#: pocheckerconsts.sselecttesttypes
msgid "Select test types"
msgstr "Vybrat typy testu"

#: pocheckerconsts.stotalerrors
msgid "Total errors / warnings found: %d"
msgstr "Nalezeno celkem %d chyb / varování."

#: pocheckerconsts.stotalwarnings
msgid "Total warnings found: %d"
msgstr "Celkem nalezeno varování: %d"

#: pocheckerconsts.stranslation
msgid "Translation"
msgstr "Překlad"

#: pocheckerconsts.stranslationstatistics
msgid "Translation statistics for:"
msgstr "Statistiky překladu pro:"
pocheckerconsts.cs.po (6,012 bytes)   

Maxim Ganetsky

2014-05-12 23:03

developer   ~0074947

Applied, thanks.

Vaclav Valicek

2014-05-20 10:40

reporter   ~0075138

Ok.

Issue History

Date Modified Username Field Change
2014-05-12 08:25 Vaclav Valicek New Issue
2014-05-12 08:25 Vaclav Valicek File Added: lazaruside.cs.po
2014-05-12 08:25 Vaclav Valicek File Added: pocheckerconsts.cs.po
2014-05-12 21:40 Maxim Ganetsky Assigned To => Maxim Ganetsky
2014-05-12 21:40 Maxim Ganetsky Status new => assigned
2014-05-12 23:03 Maxim Ganetsky Fixed in Revision => 45020
2014-05-12 23:03 Maxim Ganetsky LazTarget => -
2014-05-12 23:03 Maxim Ganetsky Note Added: 0074947
2014-05-12 23:03 Maxim Ganetsky Status assigned => resolved
2014-05-12 23:03 Maxim Ganetsky Fixed in Version => 1.4
2014-05-12 23:03 Maxim Ganetsky Resolution open => fixed
2014-05-20 10:40 Vaclav Valicek Note Added: 0075138
2014-05-20 10:40 Vaclav Valicek Status resolved => closed